عمل آوردن بتن:

برای دستیابی به بتنی با کیفیت خوب و مطلوب، باید عملیات بتن ریزی مخلوط را با عمل آوردن آن در محیطی مناسب و در طول مراحل اولیه سخت شدن دنبال کرد.

تعریف: عمل آوردن به سلسله اقداماتی اطلاق می شود که برای تکمیل و پیشرفت هیدراتاسیون و افزایش مقاومت بتنی مورد استفاده قرار گرفته به مرحله اجرا در می آید. این اقدامات در حقیقت نوعی مراقبت و نگهداری در جهت پرورش و عمل آوردن بتن است که از طریق آن می توان دمای بتن، ورود آب به جسم بتن، افزایش درجه اشباع، خروج آب از جسم بتن و کاهش درجه اشباع را کنترل کرد. تغییرات احتمالی مقدار رطوبت بتن در مراحل اولیه سخت شدن نه تنها بر مقاومت، بلکه بر دوام و پایایی بتن نیز اثر می گذارد.

 

 

روشهای عمل آوردن:

عمل آوردن بتن در دمای معمولی آن است که بتن در حالت اشباع یا نزدیک به اشباع نگهداری شود و این نگهداری تا آنجا ادامه یابد که فضای موجود در خمیر سیمان تازه که از همان ابتدا از آب پر شده است، به مقدار کافی به وسیله فرآورده های هیدراتاسیون سیمان اشغال و پر شوند (هیدراتاسیون سیمان تنها در حفره های مویینه مملو از آب و کاملا اشباع شده امکان پذیر است) آب دادن منظم مقطع بتنی ورود آب به بتن از کاهش درجه اشباع حفره ها جلوگیری بعمل می آید.

 

_______________________________________________________

ورود به بانک اطلاعات مهندسین ایران

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ورود به بانک اطلاعات مهندسین ایران

_______________________________________________________

/ 0 نظر / 57 بازدید