پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

مزایای ساختمان فلزی

___________________________________________________ بانک اطلاعات مهندسین ایران ___________________________________________________ احداث ساختمان بمنظور رفع احتیاج انسانها صورت گرفته و مهندسین، معماران مسئولیت تهیه اشکال و اجراء مناسب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

زاها حدید- موزه هنرهای نمایشی

  _______________________________________________________ ورود به بانک اطلاعات مهندسین ایران _______________________________________________________  مطالعات تحلیلی سیستم­های سازمانی و رشد در جهان طبیعی، منجر به رسیدن به مجموعه­ای از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 143 بازدید

معماری داخلی

_______________________________________________________ ورود به بانک اطلاعات مهندسین ایران _______________________________________________________ روی این اصل، کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیتهای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 102 بازدید

قالب ستون

    _______________________________________________________ ورود به بانک اطلاعات مهندسین ایران _______________________________________________________ به منظور ایجاد بتن اکسپوز یکپارچهبا بکارگیری قالب ستون RAPID، سطح بتنی با کیفیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید

سیستم مدولارجهت اجرای سازه های مهندسی

   _______________________________________________________ ورود به بانک اطلاعات مهندسین ایران _______________________________________________________ مهندسین PERI با استفاده از دانسته های خود از ترکیبات باری تونل، پل و سازه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید