اجرای سیستم های پانل پیش ساخته

از جمله مزایای سیستم های پیش ساخته می توان به کاهش نسبی هزینه های کار نیروی انسانی، پرت مصالح و ماشین آلات مورد نیاز، کاهش زمان اجرا، کنترل کیفیت بهتر، وابستگی کمتر به شرایط جوی و صرفه جویی در تجهیزات نصب، اشاره نمود. در مقابل نقاط ضعف سیستم های پیش ساخته مواردی چون بالا بودن هزینه حمل و نقل قطعات، نیازمندی به هزینه جرثقیل برای جابجایی در محل، اتصالات ناهمگون و نامطمئن و طرح معماری محدود را در بر دارد.

سیستم های پانل سه بعدی با رویکردی میانه در مقایسه با سیستم های درجا و پیش ساخته می توانید مزایای روش های سیستم های پیش ساخته را در برداشته و از طرفی دیگر از برخی مشکلات آن ها رهایی یابند.

این سیستم ها به دلیل استفاده از فناوری بتن پاشیده بسیاری از مشکلات ساختمان های بتن آرمه را رفع نموده است. پانل های سه بعدی به دلیل عدم حضور بتن تا قبل از نصب نهایی در ساختار طراحی شده در محل اجرا دارای وزن کم و سهولت نقل و انتقال می باشند. مهمترین نکته سازه ای در سیستم های پانل های سه بعدی، تکمیل نیازمندی های اتصالات بعد از نصب پانل ها در محل و قبل از بتن پاشی آن ها میباشد که این موضوع موجبات ایجاد ساختاری یکپارچه با اتصالات همگون و مطمئن را فراهم می آورد.

در واقع در سیستم پانلی پس از استقرار پانل های حمل شده به محل اجرا و نصب تمامی ملزومات اتصالات در کلیه زوایا، فرآیند بتن پاشی انجام گرفته و در نهایت ساختار صلب با قابلیت باربری

سه بعدی و عملکرد جعبه ای برای تحمل تمامی بارهای ثقلی و جانبی فراهم می‌آید. در این ساختار با توجّه به یکپارچگی تمامی دیوارها و سقف ها و اتصال کلیه زوایا، سازه ای با عملکرد جعبه ای ساخته می شود. به همین دلیل درجات آزادی فعال سیستم به تعداد فزاینده ای افزایش یافته به گونه ای که برخلاف سیستم های قابی نیروهای ایجاد شده در سیستم به صورت گسترده در نقاط مختلف پخش و شدت آن ها به مراتب کاهش می یابد.

این موضوع مزایای مختلفی از جمله کاهش مساحت مورد نیاز شالوده، جلوگیری از ایجاد نیروهای بلندشدگی در پای سازه، عدم ایجاد ممان پیچشی مضاعف، افزایش مفاصل پلاستیک در سازه تا حصول ناپایداری را موجب می شود که این موارد به دلیل یکپارچگی و درجات آزادی فزاینده سیستم می باشد.

سیستم پانل های سه بعدی به دلیل استفاده از یک لایه عایق در ساختار خود موجب می شود تا اعضای این مجموعه بتواند به عنوان عایق های حرارتی و صوتی ایفای نقش نمایند.

به دلیل گستردگی شبکه فولادی در تمامی اعضای سیستم در تمامی سطوح، احتمال ایجاد آوار و ریزش های ناشی از جدایش مصالح در بارگذاری های لرزه ای به حداقل ممکن کاهش می یابد به گونه ای که در حالات حدی نهایی باربری، اجزای گسیخته شده در محل خود باقی می مانند.

از‌آنجا که اعضای باربر سازه پانلی جدا کننده فضاهای معماری نیز می باشند، استفاده از سایر جداکننده های غیر باربر به حداقل می رسد. همچنین به دلیل ساخت اعضای نیمه پیش ساخته در کارخانه و حمل و نصب سریع آن، سرعت اجرای کار به نحو قابل توجهی افزایش می یابد.

با توجّه به تولید صنعتی پانل ها که اسکلت اصلی سیستم پانلی را تشکیل می دهند و همچنین ظرافت ها و نوع ساخت، این سیستم ها از نوع اجرای صنعتی ساختمان ها محسوب می شود. در این راستا با در نظر گرفتن مدیریت پروژه و فرآیند مهندسی ارزش می توان بهره وری تولید مسکن را افزایش داد.

قسمت های3D  پانل

پانل پیش ساخته سبک :

پانل پیش ساخته سبک شامل دو صفحه شبکه جوش شده فولادی می باشد که یک هسته عایق در میان آن قرار گرفته و توسط تعدادی اعضای خرپایی به یکدیگر متصل شده اند که بعد از نصب، بتن از دو طرف روی آن پاشیده می شود. به منظور سهولت، واژه پانل به جای عبارت پانل پیش ساخته سبک در این دستورالعمل به کار می رود.

شبکه جوش شده :

از اتصال مفتول های فولادی سر کشیده شده با آرایش عمود بر هم به صورت جوش مقاومتی به یکدیگر، شبکه ای ایجاد می شود که شبکه جوش شده خوانده می شود. به منظور سهولت واژه شبکه به جای عبارت شبکه جوش شده در این دستورالعمل به کار می رود.

مفتول سرد کشیده شده :

مفتولی که طی فرآیندهای متوالی کشش، تنش زدایی و کشش مجدد که با تقلیل قطر نسبت به مفتول مبنا همراه است ساخته می شود.

برشگیر :

عضو خرپای فولادی که با آرایش تعیین شده توسط جوش مقاومتی به دو لایه شبکه جوش شده متصل می شود. این اعضاء در آرایش منظم در پانل قرار می گیرند، به طوری که اتصال آن ها در خواص مکانیکی شبکه جوش شده و پانل تولید شده نهایی خللی ایجاد نکند.

بتن پاشیده :

بتنی که با طرح اختلاط مخصوص ساخته شده و اجرای آن توسط پاشش سریع روی سطوح، بدون نیاز به قالب بندی، صورت می گیرد.

دیوار پانلی :

دیواری از جنس پانل است که به صورت قائم در انواع سیستم های سازه ای به عنوان جزء باربر افقی یا قائم و یا به عنوان دیوارهای جداکننده به کار برده شود.

سقف پانلی :

سقفی از جنس پانل است که به صورت افقی یا با شیب کم به عنوان تمام یا جزیی از دیافراگم افقی به کار می رود.

برای دیدن ادامه مقاله اینجا را کلیک کنید.

/ 0 نظر / 136 بازدید