بتن

مقدمه:

مقاومت بتن در برابر نیروهای فشاری بسیار خوب، و در برابر نیروهای کششی خیلی کم است. بنابراین، در مورد تیرهای تحت خمش و دالها سعی می شود که قسمتی از بتن که در منطقة تحت کشش واقع است، حذف شده، و فقط آن مقدار از سطح بتن که جهت جاگ ذاری تنگ و آماتورهای کششی لازم است، باقی بماند. این کار به ویژه برای کاهش سطح مردة سقف دارای اهمیت بوده و در عمل منجر به طرح دالهای مجوف با پشت بند و لانه زنبوری و مانند آن گردیده است.

دالهای با پشت بند را می توان به صورت مجموعه ای متشکل از تیرهای موازی به مقطع T در نظر گرفت که در هر تیر، قرار دارد، در صورتی که فاصلة پشت بندها کم باشد، طرح و محاسبة این نوع دال، همان طرح تیر T شکل است و تنها لازم است که مقاومت بال واقع در دو پشت بند مجاور در مقابل بارهای متمرکز کنترل شود.

در عمل، برای اتأمین یکپارچگی سقف و جذب کششهای ناشی از افت و تغییر دما، میلگردهای عرضی و طولی در دال بالایی قرار داده می شود.

آشکار است که قالب بندی دال با پشت بند، نسبت به دال مسطح، هزینه و دقات بیشتری می طلبد و همچنین جاگذاری درست فولادهای کششی در داخل قالب و رعایت پوشش حداقل این فولادها، نیاز به دقت بیشتری دارد. علاوه بر این، در ساختمانهای مسکونی و اداری معمول است که سطح زیرین سقف را یک تراز می نمایند و سپس برای اندودکاری آماده می کنند. این کار، به دو صورت ممکن است:

نخست اینکه سطح زیرین با نصب سقف کاذب پوشانده شود.

دوم اینکه فضای خالی بین پشت بندها با مصالح سبک، و در عین حال عایق حرارت، مانند بلوکهای سفالی یا بتنی توخالی یا قطعات پلاستیکی و چوبی و غیره، پر گردد.

روش عملی طریقظ دوم این است که بعد از قالب بندی، مصالح پر کننده (بلوکها) را به صورت نوارهای موازی و به فاصله های معین بر روی قالب قرار می دهند و میلگردها را کار می گذارند و آن گاه بتن ریزی می کنند. بلوکهای توخالی به صورت قالب قسمت اعظم قسمت اعظم سطح زیرین دال عمل می کنند و قالب سرتاسری زیرین تنها برای سطح پایین جان تیرها و همچنین نگه داشتن خود بلوکهای لازم است.

فن تیرچه بلوک، تلفیق دو روش پیش ساختگی و بتن ریزی در محل است که در آن، قالب تحتانی به کلی حذف می شود.

برای دیدن ادامه مقاله اینجا را کلیک کنید.

/ 0 نظر / 19 بازدید