دیوار برشی

با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه ( در اثرباد یا زلزله ) به طرق مختلف مقابله می شود که اثر زلزله بر ساختمانها از سایراثرات وارد بر آنها کاملا متفاوت می باشد . ویژگی اثر زلزله در این است که نیروهایناشی از آن به مراتب شدیدتر و پیچیده تر از سایر نیروهای مؤثر می باشند . عناصرمقاوم در مقابل نیروهای فوق شامل قاب خمشی ، دیوار برشی و یا ترکیبی از آن دو میباشند . استفاده از قاب خمشی به عنوان عنصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی بخصوص اگرنیروهای جانبی در اثر زلزله باشند احتیاج به جزئیات خاصی دارد که شکل پذیری کافیقاب را تأمین نماید .این جزئیات از لحاظ اجرایی غالبا دست و پاگیر بودهو در صورتی می توان از اجرای دقیق آنها مطمئن شد که کیفیت اجرا و نظارت در کارگاهخیلی بالا باشد از لحاظ برتری می توان گفت که دیوار برشی اقتصادی تر از قاب می باشدو تغییر مکانها را کنترل می کند در حالی که برای سازه های بلند قاب به تنهایی نمیتواند در این زمینه جوابگو باشد . حال به ذکر چند نمونه از دیوارهای برشی میپردازیم :

 1-دیوار های برشی فولادی : بعضی مواقع ورقهای فولادی به عنوان دیوارهایبرشی بکار می روند . برای جلوگیری از کمانش موضعی چنین دیوارهای برشی فولادی لازماست از تقویت کننده های قائم و افقی استفاده شود.

برای دیدن ادامه مقاله اینجا را کلیک کنید

/ 0 نظر / 17 بازدید