زلزله بم – علل تخریب ساختمان ها

بیش از 180 عکس از زلزه بم

-        تخریب کامل ساختمان های خشت و گلی در زلزله بم

-        تخریب ساختمان های بدون شناژ در زلزله بم

-        بررسی علل تخریب ساختمانهای با مصالح بنایی و شناژ بتنی نامناسب در زلزله بم

-        بررسی ساختمان های اسکلت فلزی در زلزله بم

-        تخریب سقف های طاق ضربی و بررسی علل تخریب آن در زلزله بم

-        بررسی سوله ها در زلزله بم

-        فرو ریختن نمای ساختمانها در زلزله بم

-        رعایت نکردن مشخصات فنی در زلزله بم ( کنسول با طول زیاد ، دیوار چینی نا مناسب ، حذف شناژها و ... )

-        بررسی تخریب حصار ها در زلزله بم

-        رعایت اصول مهندسی و ساحتمانهای بدون تخریب در زلزله بم

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

/ 0 نظر / 22 بازدید